2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim, Odpust Parafialny – 2 stycznia 2011