Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 24 kwietnia 2011