Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 27 marca 2016