Parafialny kolportaż Gościa Niedzielnego wstrzymany