Poświęcenie sarkofagu Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza