57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

„Trzeźwość Polską racją stanu” – 11-17 lutego.