[metaslider id="267"]

Pismo Święte jest narzędziem, poprzez które każdego dnia Bóg mówi do wierzących. Staje się ono w ten sposób źródłem i punktem odniesienia całego życia chrześcijańskiego dla wszystkich – w każdej sytuacji. Święty Hieronim był całkowicie oddany medytacji Pisma Świętego, które objawia tajemnicę Boga, wskazuje właściwe drogi życia i świętości i prowadzi do zbawienia. Niech jego przykład zachęca nas do częstego obcowania ze Słowem Bożym.
– Benedykt XVI

Chrześcijanie powinni dobrze znać Księgę, która jest podstawą ich życia. Słowo Boże jest czytane w kościele podczas Mszy Świętej. Niemniej jednak ważne jest aby osobiście pochylać się nad świętym tekstem i zastanawiać jak można wprowadzić treść nauczania biblijnego do swojego życia.

Schemat spotkania Kręgu:

  • Modlitwa do Ducha Świętego o zrozumienie tekstu.
  • Czytanie fragmentu Biblii (czytamy teksty najbliższej niedzieli).
  • Wprowadzenie w zagadnienia związane z tekstem. Wyjaśniamy sobie jego znaczenie.
  • Postawienie pytań dotyczących realizacji Słowa w życiu.
  • Dzielenie się realizacją w ramach małych grup.

Celem spotkań jest nie tylko poznanie Biblii ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla życia.

Tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają zatarciu.
– św. Jan Paweł II


Spotkania są co tydzień w czwartki o godzinie 19.00, w domu parafialnym.