Proboszcz


ks. Arkadiusz Krziżok

 • Wikariusz od 2011-06-25 do 2013-09-16.
 • Proboszcz od 2013-09-16 i nadal.Ks. Arkadiusz Krziżok urodził się w 1971 roku w Raciborzu na Górnym Śląsku. Z wykształcenia jest mechanikiem sprzętu radiowo-telewizyjnego. Szkołę średnią ukończył w trybie wieczorowym, równocześnie prowadząc własny zakład naprawy sprzętu elektronicznego. W latach 1990-1992 pełnił zasadniczą służbę wojskową w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej. Po jej zakończeniu pracował krótki czas w Policji, a następnie w Straży Miejskiej w rodzinnym mieście, gdzie był m.in. dzielnicowym, oskarżycielem na kolegiach oraz zawodowym kierowcą pojazdów uprzywilejowanych.

Studia filozoficzno-teologiczne w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu rozpoczął w 1995 roku i ukończył je przyjęciem święceń kapłańskich w 2001 roku. Pracował dotychczas w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu (2001 – 2006), gdzie zajmował się Liturgiczną Służbą Ołtarza (około 120 ministrantów) oraz Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Uczył tam w Zespole Szkół Zawodowych oraz przez trzy lata był kapelanem młodzieży w Ochotniczym Hufcu Pracy w Brzegu. Organizował każdego roku tzw. „Wczasorekolekcje – wakacje z Bogiem” nad morzem dla około 150 dzieci i młodzieży, także zagrożonej alkoholizmem oraz z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych. W 2006 roku został uhonorowany przez Radę Miasta i Burmistrza Brzegu medalem „Bene mariente – Dobrze zasłużonemu” dla miasta i społeczności brzeskiej.

W latach 2006 – 2011 pracował w parafii katedralnej św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, gdzie m.in. zajmował się wspólnotą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i katechizował w gimnazjum. Od 2006 roku jest asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej.

Od II roku studiów związany z zakładem dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym w Wierzbicach koło Wrocławia, gdzie wraz z młodzieżą prowadzi comiesięczną akcję charytatywną.

Jego pasją jest duszpasterstwo, a zainteresowania to Człowiek, jazz, Chopin oraz góry, zwłaszcza polskie Tatry; jest członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polskich.


Wikariusze


ks. Mariusz Wyrostkiewicz

 • Wikariusz od 2020-09-01 i nadal.Ks. Mariusz Wyrostkiewicz urodził się w roku 1977 w Oławie, gdzie ukończył edukację podstawową. Kolejne 24 lata edukacji we Wrocławiu zaowocowały dyplomami z elektroniki, informatyki, teologii i psychoterapii. W między czasie pracował jako inspektor ds. zamówień publicznych, elektryk, informatyk, nauczyciel a także jako pracownik fizyczny na budowie i w hucie.

Po ukończeniu w 2009 roku Seminarium Duchownego, kapłańską posługę pełnił w parafii pw. św. Józefa w Wąsoszu, a następnie od 2015 do 2020 roku w parafii pw. św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu Psie Pole. Przez ten czas katechizował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w Gimnazjach, Szkole Podstawowej, w Gassie oraz w Lotniczych Zakładach Naukowych i Świetlicy środowiskowej. W tym czasie opiekował się Liturgiczną Służbą Ołtarza, Scholą, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz Kołem Biblijnym i kandydatami do bierzmowania. Wielokrotnie był przewodnikiem na pielgrzymkach do Trzebnicy i Częstochowy, a także organizował bądź uczestniczył jako kierownik lub wychowawca w zimowym i letnim wypoczynku dzieci i młodzieży. Od 2010 roku działa na rzecz dzieci z Domu dziecka w Krzydlinie Małej.

Pasja: pomaganie, rozwijanie zainteresowań zawodowych, spacery w górach.


ks. Krzysztof Kula

 • Wikariusz od 2021-09-01 i nadal.Urodzony się 2 sierpnia 1992 roku. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu uzyskując dyplom muzyka instrumentalisty, specjalność – akordeon. W 2012 roku przerwał studia na wrocławskiej Akademii Muzycznej i wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W 2017 roku obronił pracę magisterską z dziedziny filozofii chrześcijańskiej. Po święceniach kapłańskich przez 3 lata pełnił funkcję wikariusza parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie.

Do pasji księdza Krzysztofa należą m.in. muzyka, historia, górskie wycieczki i kontemplacja Absolutu w gronie przyjaciół.


Poprzedni duszpasterze


 • ks. Tomasz Gospodaryk
 • ks. Maciej Dębogórski, wikariusz – odwołany na prośbę proboszcza
 • ks. mgr Adam Kościk, wikariusz
 • ks. mgr Norbert Graczyk, wikariusz
 • ks. dr Bartosz Barczyszyn, wikariusz
 • ks. mgr Rafał Kupczak, wikariusz
 • ks. dr hab. Andrzej Małachowski, proboszcz
 • ks. prałat prof. dr hab. Piotr Nitecki, proboszcz
 • ks. dr Piotr Mrzygłód, wikariusz