[metaslider id="267"]

Proboszcz

ks. Arkadiusz Krziżok

 • Wikariusz od 2011-06-25 do 2013-09-13.
 • Proboszcz od 2013-09-14 i nadal.

Ks. mgr lic. Arkadiusz Krziżok urodził się w 1971 roku w Raciborzu na Górnym Śląsku. Z wykształcenia jest mechanikiem sprzętu radiowo-telewizyjnego. Szkołę średnią ukończył w trybie wieczorowym, równocześnie prowadząc własny zakład naprawy sprzętu elektronicznego. W latach 1990-1992 pełnił zasadniczą służbę wojskową w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej. Po jej zakończeniu pracował krótki czas w Policji, a następnie w Straży Miejskiej w rodzinnym mieście, gdzie był m.in. dzielnicowym, oskarżycielem na kolegiach oraz zawodowym kierowcą pojazdów uprzywilejowanych.

Studia filozoficzno-teologiczne w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu rozpoczął w 1995 roku i ukończył je przyjęciem święceń kapłańskich w 2001 roku. Pracował dotychczas w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu (2001 – 2006), gdzie zajmował się Liturgiczną Służbą Ołtarza (około 120 ministrantów) oraz Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Uczył tam w Zespole Szkół Zawodowych oraz przez trzy lata był kapelanem młodzieży w Ochotniczym Hufcu Pracy w Brzegu. Organizował każdego roku tzw. „Wczasorekolekcje – wakacje z Bogiem” nad morzem dla około 150 dzieci i młodzieży, także zagrożonej alkoholizmem oraz z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych. W 2006 roku został uhonorowany przez Radę Miasta i Burmistrza Brzegu medalem „Bene mariente – Dobrze zasłużonemu” dla miasta i społeczności brzeskiej.

W latach 2006 – 2011 pracował w parafii katedralnej św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, gdzie m.in. zajmował się wspólnotą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i katechizował w gimnazjum. Od 2006 do 2018 roku był asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej.

Od II roku studiów związany z zakładem dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym w Wierzbicach koło Wrocławia, gdzie wraz z młodzieżą prowadził przez wiele lat comiesięczną akcję charytatywną.

Od roku 2018 jest również Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. W roku 2021 Metropolita Wrocławski Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny mianował go Kanonikiem Honorowym extra Numerum Prześwietnej kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża we Wrocławiu.

Jego pasją jest duszpasterstwo, a zainteresowania to Człowiek, jazz, Chopin oraz góry, zwłaszcza polskie Tatry; jest członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polskich.

Wikariusze

ks. Krzysztof Kula

 • Wikariusz od 2021-09-01 i nadal.

Urodzony się 2 sierpnia 1992 roku. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu uzyskując dyplom muzyka instrumentalisty, specjalność – akordeon. W 2012 roku przerwał studia na wrocławskiej Akademii Muzycznej i wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W 2017 roku obronił pracę magisterską z dziedziny filozofii chrześcijańskiej. Po święceniach kapłańskich przez 3 lata pełnił funkcję wikariusza parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie.

Do pasji księdza Krzysztofa należą m.in. muzyka, historia, górskie wycieczki i kontemplacja Absolutu w gronie przyjaciół.

ks. Dawid Dudziak

 • Wikariusz od 2022-07-01 i nadal.

Ks. Dawid Dudziak, urodzony 12 listopada 1992 w Strzelinie. Po maturze w 2011 roku wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które ukończył w 2017 roku. Po święceniach kapłańskich pracował przez rok jako wikariusz w parafii pw. Opatrzności Bożej we Wrocławiu – Nowym Dworze. Zajmował się katechezą dzieci przedszkolnych i z klas nauczania początkowego. Prowadził przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej.

Następnie, w roku 2018 został skierowany przez Księdza Arcybiskupa na doktoranckie studia specjalistyczne z Historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Zakres zainteresowań i pracy doktorskiej skupia się wokół aretologii starożytnej w nauczaniu Grzegorza Wielkiego na postawie jego dzieła Moralia in Iob. Ponadto jest certyfikowanym terapeutą Psychoterapii Integralnej Instytutu Biofeedback’u i Noo – Psychosomatyki z akredytacją Instytutu Viktora Frankla w Wiedniu i International Association of Logotherapy and Existential Analysis.

Jego pasją jest odkrywanie głębi Słowa Bożego, duchowość spotkania z drugim człowiekiem, jak również zachwyt nad muzyką i powieściami Roberta Gravesa i Artura Péreza-Reverte.

Poprzedni duszpasterze

 • ks. Mariusz Wyrostkiewicz, wikariusz
 • ks. Tomasz Gospodaryk, wikariusz
 • ks. Maciej Dębogórski, wikariusz – odwołany na prośbę proboszcza, ks. Arkadiusza Krziżoka
 • ks. Adam Kościk, wikariusz
 • ks. mgr Norbert Graczyk, wikariusz
 • ks. dr Bartosz Barczyszyn, wikariusz
 • ks. mgr Rafał Kupczak, wikariusz
 • ks. dr hab. Andrzej Małachowski, proboszcz
 • ks. prałat prof. dr hab. Piotr Nitecki, proboszcz
 • ks. dr Piotr Mrzygłód, wikariusz