[metaslider id="267"]

Proboszcz

ks. Arkadiusz Krziżok

 • Wikariusz od 2011-06-25 do 2013-09-13.
 • Proboszcz od 2013-09-14 i nadal.

Ks. mgr lic. Arkadiusz Krziżok urodził się w 1971 roku w Raciborzu na Górnym Śląsku. Z wykształcenia jest mechanikiem sprzętu radiowo-telewizyjnego. Szkołę średnią ukończył w trybie wieczorowym, równocześnie prowadząc własny zakład naprawy sprzętu elektronicznego. W latach 1990-1992 pełnił zasadniczą służbę wojskową w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej. Po jej zakończeniu pracował krótki czas w Policji, a następnie w Straży Miejskiej w rodzinnym mieście, gdzie był m.in. dzielnicowym, oskarżycielem na kolegiach oraz zawodowym kierowcą pojazdów uprzywilejowanych.

Studia filozoficzno-teologiczne w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu rozpoczął w 1995 roku i ukończył je przyjęciem święceń kapłańskich w 2001 roku. Pracował dotychczas w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu (2001 – 2006), gdzie zajmował się Liturgiczną Służbą Ołtarza (około 120 ministrantów) oraz Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Uczył tam w Zespole Szkół Zawodowych oraz przez trzy lata był kapelanem młodzieży w Ochotniczym Hufcu Pracy w Brzegu. Organizował każdego roku tzw. „Wczasorekolekcje – wakacje z Bogiem” nad morzem dla około 150 dzieci i młodzieży, także zagrożonej alkoholizmem oraz z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych. W 2006 roku został uhonorowany przez Radę Miasta i Burmistrza Brzegu medalem „Bene mariente – Dobrze zasłużonemu” dla miasta i społeczności brzeskiej.

W latach 2006 – 2011 pracował w parafii katedralnej św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, gdzie m.in. zajmował się wspólnotą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i katechizował w gimnazjum. Od 2006 do 2018 roku był asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej.

Od II roku studiów związany z zakładem dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym w Wierzbicach koło Wrocławia, gdzie wraz z młodzieżą prowadził przez wiele lat comiesięczną akcję charytatywną.

Od roku 2018 jest również Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. W roku 2021 Metropolita Wrocławski Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny mianował go Kanonikiem Honorowym extra Numerum Prześwietnej kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża we Wrocławiu.

Jego pasją jest duszpasterstwo, a zainteresowania to Człowiek, jazz, Chopin oraz góry, zwłaszcza polskie Tatry; jest członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polskich.

Wikariusze

ks. Kamil Kasztelan

 • Wikariusz od 2023-09-01 i nadal.

Ks. Kamil Kasztelan urodził się w 1988 roku w Namysłowie. W 2007 roku rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 25. maja 2013 roku. Po święceniach przez 5 lat pracował dotychczas w parafii pw. Św. Mikołaja w Wiązowie, gdzie zajmował się przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania, oddziałem parafialnym Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży, Wspólnotą Żywego Różańca. Z organizował 3 edycje „Wakacji z bł. Karoliną”, czyli cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w parafii obejmujące m.in. wyjazdy, turnieje sportowe, przedstawienia teatralne w Bibliotece Miejskiej o charakterze ewangelizacyjnym, kolonie nad morzem. Następnie w latach 2018 – 2020 pracował w parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu gdzie m.in. przygotowywał młodzież do sakramentu bierzmowania oraz w latach 2020 – 2023 w parafii pw. NMP Matki Pocieszenia w Oławie, gdzie prowadził wspólnotę Neokatechumenatu i Liturgicznej Służby Ołtarza. Od 2018 roku pełni funkcję Asystenta Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej.

ks. Wojciech Borowski

 • Wikariusz od 2023-09-01 i nadal.

Urodzony 6 sierpnia 1993 we Wrocławiu. W 2012 roku wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W 2017 obronił pracę magisterską z dziedziny teologii duchowości i życia konsekrowanego: „Kierownictwo duchowe i sakrament pokuty w świetle dokumentu Kongregacji ds. duchowieństwa Kapłan sługa Bożego miłosierdzia”.

Po święceniach kapłańskich przez 5 lat pełnił funkcję wikariusza parafii pw. Św. Faustyny we Wrocławiu. W tym czasie opiekował się Liturgiczną Służbą Ołtarza, 2. Gromadą Wrocławską Skautów Europy, Kręgami Domowego Kościoła, Apostolstwem Dobrej Śmierci, Stowarzyszeniem Krwi Chrystusa, Małymi grupami domowymi – New Pastoral. Pracował także jako katecheta w przedszkolu i szkole podstawowej.

Do zainteresowań Księdza Wojciecha należą m.in. czytanie książek, sport.

Poprzedni duszpasterze

 • ks. Dawid Dudziak, wikariusz – odwołany na własną prośbę
 • ks. Krzysztof Kula, wikariusz – odwołany na własną prośbę
 • ks. Mariusz Wyrostkiewicz, wikariusz
 • ks. Tomasz Gospodaryk, wikariusz
 • ks. Maciej Dębogórski, wikariusz – odwołany na prośbę proboszcza, ks. Arkadiusza Krziżoka
 • ks. Adam Kościk, wikariusz
 • ks. mgr Norbert Graczyk, wikariusz
 • ks. dr Bartosz Barczyszyn, wikariusz
 • ks. mgr Rafał Kupczak, wikariusz
 • ks. dr hab. Andrzej Małachowski, proboszcz
 • ks. prałat prof. dr hab. Piotr Nitecki, proboszcz
 • ks. dr Piotr Mrzygłód, wikariusz