[metaslider id="267"]

Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?

Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i wieczorem. Jeżeli nie macie czasu, odmawiajcie przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja, jeżeli będziecie mogły, módlcie się więcej.

– słowa Matki Bożej objawionej w La Salette

Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża liczy dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różnica czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem Tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, w ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.

Raz w miesiącu członkowie ŻYWEGO RÓŻAŃCA dokonują zmiany tajemnic różańcowych. W naszej parafii wspólnota gromadzi się w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 12.30 w intencjach tej wspólnoty, następnie zmiana tajemnic różańców.

Odpowiedzialnym za wspólnotę jest ks. Proboszcz

Obowiązki członków Żywego Różańca

Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze różańcowej i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca, udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w Uroczystościach i Świętach ku czci Matki Bożej.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem własnego życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary, Kościoła i wartości chrześcijańskich.
 • Udział w pogrzebie zmarłych członków Żywego Różańca i pamięć modlitewna za nich (na przykład nabożeństwo wypominkowe lub zamawiane intencje Mszy Świętych).

Członkowie Żywego różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami osiem razy w ciągu roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia),
 • Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca),
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),
 • Święto Królowej Różańca Świętego (7 października),
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).