[metaslider id="267"]

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM w naszej parafii obecnie nie funkcjonuje.

Czym jest KSM? Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży stawia sobie za cel kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. KSM to stowarzyszenie, które żyje Kościołem, odczuwa jego misję, podejmuje działania zgodne z zasadą „Sentire cum Ecclesia”, czyli „Zawsze z Kościołem”, a czyni to w ścisłej więzi z Biskupem diecezjalnym i z proboszczem.

2019-02-05, Rekolekcje KSM w Zakopanem

Spotkania

Spotkania KSM-owiczów odbywają się w każdy piątek o godzinie 19:00 w salce parafialnej przy placu Nankiera 16a.

Obecnie asystentem parafialnym KSM-u jest ks. Mariusz Wyrostkiewicz.

Aktualności