Skład osobowy Rady Parafialnej przy parafii Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu do zatwierdzenia przez Metropolitę wrocławskiego:

 1. BADURA Adam
 2. BOMBA Jacek
 3. CHMURA Jacek
 4. CHOWAŃSKI Krzysztof
 5. COFALSKI Waldemar
 6. DESKA Tomasz
 7. JAREK Tomasz
 8. KĘPOWICZ Agnieszka
 9. KOZŁOWSKA Magdalena
 10. KOZŁOWSKI Tadeusz
 11. KUROPKA Józef
 12. KUROPKA Maria
 13. LEWANDOWSKI Stanisław
 14. MIGNIEWICZ Ryszard
 15. OBRĄPALSKI Piotr
 16. OPAŁKA Mieczysław
 17. KOZAK-RYBSKA Dorota
 18. SOBÓL Zdzisław
 19. ZIMNY Bogusław