Zwiedzanie

Myśl dnia

„Wygoda, bogactwa i pochwały nie przynoszą prawdziwej radości. Daje je zrobienie czegoś wartościowego.”

Wilfred Grenfell

Aktualności

Bieżące

Zdjęcia z Triduum Paschalnego

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z Triduum Paschalnego. Zdjęcia wykonał pan Leszek Demczyszak.

Wczaso-rekolkecje ewnagelizacyjne 2018

Biuletyn 17 - Wielkanoc 2018

BIULETYN 17 Wielkanoc 2018

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem.

1% dla Fundacji dla Młodzieży

Zachęcamy, by przy najbliższym wypełnianiu PIT, przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji dla Młodzieży. Sam formularz PIT wypełnić możemy on-line dzięki staraniom Fundacji.

Fundacja dla Młodzieży została powołana w 2009 przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Kilka słów o Fundacji (z jej strony):

Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Podejmujemy wysiłki by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia by byli odpowiedzialnymi za swój kraj, swoją rodzinę będąc wrażliwi i otwarci na innych.

Szkolimy, wychowujemy i kształtujemy polską młodzież, działamy realizując różnorodne projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości w poszanowaniu wartości takich jak Bóg, honor i Ojczyzna.

Nasza pielgrzymka szlakiem sanktuariów

Nasza parafia organizuje od 23 do 27 kwietnia, pielgrzymkę szlakiem sanktuariów w Kaliszu, Licheniu, Dorotowie, Św. Lipce, Sokółce, Św. Wodzie, Supraślu, Białymstoku, Suchowoli, Okopach, Rostkowie, Warszawie, Niepokalanowie, Łowiczu. Szczegóły w gablocie. Zapisy w zakrystii po Mszach Świętych.

Wieczory uwielbienia w kościele uniwersyteckim

Plakat

Zapraszamy na wieczory uwielbienia imienia Jezus, w kościele uniwersyteckim, w każdy wtorek o godzinie 19:00.

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).