[metaslider id="267"]

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą ludzi dla zmarłego człowieka na ziemi. Jest to pełne wdzięczności pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu bliskiemu, zanim jego ciało zostanie pogrzebane.

„Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

Śmierć w rodzinie należy do najbardziej przykrych przeżyć. Starajmy się jednak wtedy szczególnie, pamiętać o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który nieustannie jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia: „Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.

Kościół towarzyszy zmarłemu na końcu jego ziemskiej drogi, by oddać go „w ręce Ojca”.

  1. Rodzina zmarłego/j ustala w Zakładzie Usług Pogrzebowych dzień i godzinę a także miejsce pochówku na cmentarzu.
  2. Aby zgłosić pogrzeb w parafii należy przedłożyć w kancelarii parafialnej akt zgonu zmarłego/j, podać ustalony z Zakładem Pogrzebowym dzień, godzinę i na którym cmentarzu pogrzeb ma się odbyć.
  3. Msza Święta pogrzebowa za zmarłego jest odprawiana w dniu pogrzebu o godzinie 730, w naszym kościele parafialnym.
  4. Rodzina i krewni powinni przystąpić dzień wcześniej do Spowiedzi Świętej aby w czasie Mszy Świętej przyjąć Komunię Świętą i ofiarować ją w intencji zmarłego.

Pogrzeb zgłaszamy w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub po każdej Mszy Świętej w zakrystii.