[metaslider id="267"]

Historia

Apostolat Margaretka będący odpowiedzią na apel Stolicy Apostolskiej oraz liczne wezwania Matki Bożej Królowej Pokoju w Medziugorje, jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.

Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię i nazwisko wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona i nazwiska osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

Działalność

Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. Ta sama osoba może należeć do wielu Margaretek. Zobowiązanie modlitewne obejmuje modlitwę za kapłanów i do wyboru: koronkę Medziugorską lub koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tekst modlitwy oraz sposób odmawiania Koronki zawiera blankiet, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolstwa.

Jeśli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci (w niebie lub w czyścu – na zasadzie świętych obcowania). Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nie przestajemy się za niego modlić. Wierzymy, że Bóg w swym miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie duchowych dóbr pomiędzy siódemką a jej kapłanem. Najważniejsza sprawą jest, aby przyrzeczenie zostało złożone w całkowitej wolności serca i ufności w Bogu, który nie odmawia niezbędnej pomocy dla dochowania wierności złożonemu przyrzeczeniu.

U nas

Z inicjatywy wiernych 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus powstał Apostolat Margaretka. Członkowie Apostolatu zobowiązali się uroczystym aktem przyrzeczenia, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, w obecności wszystkich objętych modlitwą kapłanów, do dożywotniej modlitwy za wybranego z nich w ustalonym dniu tygodnia. Tego dnia podczas Mszy Świętej wieczornej założono trzy Margaretki za wszystkich kapłanów pracujących aktualnie w naszej parafii.

I tak:

za ks. Andrzeja Małachowskiego wieczystą modlitwę podjęli:

 • Małgorzata Wasilewska
 • Wiesława Dubiel
 • Stanisława Dziwota
 • Bożena Maras
 • Swieta Endruch
 • Anna Sprot
 • Oksana Cieślak

za ks. Rafała Kupczaka:

 • Maria i Jan Górscy z córką Urszulą
 • Iwona Demczyszak
 • Bożena Rojek
 • Agnieszka Kępowicz
 • s. Natalia Boczkowska
 • Teresa Małachowska
 • Maria Nowakowska

za ks. Arkadiusza Krziżoka:

 • Stanisława Dziwota
 • Janina Abrahamowicz
 • Zofia Sumigowska
 • Teresa Smyl
 • Iwona Demczyszak
 • Elżbieta Bojanowska
 • Anna Bibrowicz

Natomiast w pierwszy czwartek miesiąca, 6 grudnia, w parafii św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego na Brochowie aktu przyrzeczenia dokonali za ostatniego z posługujących u nas wikarych, ks. Piotra Mrzygłoda:

 • Maria Nowakowska
 • Bożena Rojek
 • Swieta Endruch z siostrą Oksaną Cieślak
 • Urszula Górska
 • Agnieszka Kępowicz
 • Maria i Jan Górscy
 • Aleksandra Baranowska

Naszym pragnieniem jest stałe rozszerzanie Apostolatu modlitwy za kapłanów. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w to modlitewne dzieło za naszych kapłanów, którym można stworzyć kolejne Margaretki, za znajomych księży, a także za tych, którzy w przyszłości będą posługiwać w naszej parafialnej wspólnocie. Kapłani są darem Bożym dla nas, ze strony wiernych nie powinno więc zabraknąć modlitwy o gorliwych i świętych kapłanów. Niech będą radością i siłą Kościoła.

W razie zainteresowania stworzeniem Margaretki bądź zapytań prosimy o kontakt e-mailowy: margaretka.nij@o2.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.margaretka.org.pl/,