[metaslider id="267"]

Odpowiedzialny: ks. Dawid Dudziak, wikariusz.

Caritas – znaczy miłość

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Mt 25, 40

Dewizą każdego chrześcijanina winna być potrzeba dzielenia się miłością z braćmi, praktykowania miłości miłosiernej na co dzień, dostrzegania w każdym człowieku potrzebującym samego Chrystusa. Do takiej postawy zachęcał nas nieustannie nasz niezapomniany Ojciec Święty – Jan Paweł II, czyniąc to w szczególny sposób na krakowskich Błoniach w dniu 18 sierpnia 2002 roku, podczas kolejnej pielgrzymki do Polski, mówiąc wtedy między innymi: Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Nadszedł czas, aby orędzie o Miłosierdziu Bożym, wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości…

Właśnie praktykowanie miłości miłosiernej, niesienie pomocy (materialnej, organizacyjnej i wsparcia duchowego) ludziom żyjącym w ubóstwie, bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz z różnych przyczyn spychanych na margines życia społecznego, stanowi podstawowy cel działania Parafialnego zespołu Caritas. Zgodnie z założeniami przyjętymi w statucie tej organizacji – działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, jest prowadzona bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania osoby będącej w potrzebie.

Zespół

Parafialny zespół Caritas przy Parafii Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu został powołany Dekretem z dniem 13.06.2001. Założycielem tutejszego Caritas był ks. Tadeusz Rusnak, czuwając nad jego rozwojem i sprawując ojcowską opiekę nad nim. 1-szym Prezesem była Pani Maria Czekańska która pełniła tę funkcję 8 lat. Obecnie Prezesem tut. Caritasu jest Pani Barbara Marszałek.

Parafialny zespół Caritas obejmuje opieką 60 rodzin – 180 osób oraz dochodzących bezdomnych. Praca PZC polega głównie na zaopatrywaniu w żywność, odzież, w realizacji recept. Parafialny zespół Caritas uczestniczy w akcjach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w takich jak:

 • „Wyprawka dla żaczka” – obejmująca artykuły szkolne.
 • „Kromka Chleba” – promująca działania Caritas.
 • Sprzedaż Świec Wielkanocnych, Bożonarodzeniowych.
 • Jałmużna Wielkopostna – skarbonki.
 • Uczestniczy dwa razy w roku w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności w sklepach.
 • PZC dofinansowuje wyjazd dzieci na kolonie letnie – nad morze oraz przygotuje dla nich paczki mikołajowe.
 • Z inicjatywy sekretarza zespołu, zespół uczestniczy w akcji „Różowa skrzyneczka” polegająca na zbiórce artykułów higienicznych dla kobiet.
 • Zespół uczestniczy w akcji „Szlachetna paczka”, posiada aktualne wnioski na dany rok pomaga w ich wypełnianiu.

Staraniem PZC nawiązano kontakt z Bankiem Żywności, skąd otrzymuje okresowo żywność dla podopiecznych. Caritas działający przy tut. Parafii organizuje comiesięczne, w ostatnią niedziele miesiąca zbiórki pieniężne.

Zebrane fundusze są przeznaczone do realizacji powyższych zadań, za co składamy serdeczne podziękowania naszym drogim Parafianom. Za wszelkie wsparcie dziękujemy słowami Pana Jezusa „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych – Mieście uczynili.

Parafialny zespół Caritas ma swoją siedzibę w pomieszczeniu obok zakrystii – wejście od strony północnej kościoła (od strony parkingu ul. Grodzka i ul. Aleksandra Fredry).

Od listopada do lutego potrzebujący przyjmowani są w poniedziałki i piątki w godzinach 1600 – 1700.

Od marca do października potrzebujący przyjmowani są w poniedziałki i piątki w godzinach 1700 – 1800.

W lipcu biuro jest nieczynne!

Spotkania formacyjne 2023/2024

Konferencje w oparciu o 7 uczynków Miłosierdzia co do Duszy.

Lp.DataTemat
12023-09-23Grzesznych upominać
22023-10-28Nieumiejących pouczać
32023-11-25Wątpiącym dobrze radzić
42023-12-23Strapionych pocieszać
52024-01-27Krzywdy cierpliwie znosić
62024-02-24Urazy chętnie darować
72024-03-23Modlić się za żywych i umarłych
82024-04-27Św. Rita – urazy chętnie darować
92024-05-25O. Dolindo Ruotolo – krzywdy cierpliwie znosić
102024-06-22Św. Ojciec Pio – modlić się za żywych i umarłych

Spotkania formacyjne w 2023

Temat przewodni: „Zbudowani na wierze Patriarchów

Lp.DataTemat
12023-02-25Izaak i Jakub – fundamenty Ludu Bożego
22023-03-25Historia Józefa Egipskiego – Bóg działający w sposób niezrozumiały dla człowieka
32023-04-29Mojżesz – różne oblicza powołania i zaufanie do Boga, który się objawia „Jestem, który Jestem”
42023-05-27Historia Króla Dawida – wybranie, grzech, nawrócenie i wierność Bogu
52023-06-24Salomon – mądre serce jako podstawa dojrzałej wiary

Spotkania formacyjne w 2021

Temat przewodni: „Józef z Nazaretu, który nabiera dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności

Soboty, msza święta o godzinie 1600, później konferencja w kaplicy św. Ignacego.

 1. 2021-01-30, temat: „Józef, z rodu Dawida. Dom rodzinny
 2. 2021-02-27, temat: „Powołanie Józefa
 3. 2021-03-27, temat: „Józef Ojcem Jezusa”, wielkopostny dzień skupienia
 4. 2021-04-24, temat: „Józef posłuszny prawu
 5. 2021-05-29, temat: „Józef człowiekiem czynu
 6. 2021-06-26, temat: „Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny
 7. 2021-08-28, udział PZC w Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa, msza święta o godzinie 1130
 8. 2021-09-25, temat: „Józef rzemieślnik
 9. 2021-10-30, temat: „Józef opiekun Świętej Rodziny
 10. 2021-11-27, temat: „Maryja i Jezus przy swoim opiekunie
 11. 2021-12-18, temat: „Józef Patron Kościoła”, adwentowy dzień skupienia, msza święta roratnia o godzinie 630 i śniadanie po mszy

Spotkania formacyjne w 2020

Sobota – Msza św. o godz. 16.00 + konferencja w kaplicy św. Ignacego (po Mszy).

 1. 29.02.2020
  temat: Łamanie chleba
 2. 28.03.2020 – Wielkopostny Dzień Skupienia
  temat: Najświętsza Ofiara
 3. 25.04.2020
  temat: Wieczerza Pańska
 4. 30.05.2020
  temat: Święta i Boska Liturgia
 5. 27.06.2020
  temat: Najświętszy Sakrament
 6. 29.08.2020 – Udział PZC w Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa. Msza św. o godz. 11.30.
 7. 26.09.2020
  temat: Eucharystia – Wielka tajemnica wiary
 8. 24.10.2020
  temat: Maryja niewiastą Eucharystii
 9. 28.11.2020
  temat: Zgromadzenie Eucharystyczne
 10. 19.12.2020 – Adwentowy Dzień Skupienia. Udział we Mszy św. roratniej godz. 6.30 i śniadanie po Mszy
  temat: Apostolski charakter Eucharystii