[metaslider id="267"]

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej

Maryja pragnie być dzisiaj coraz bliżej ludzi.

Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy.
Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem. Wszędzie tam…

św. Jan Paweł II, Częstochowa, 1979-06-04

Maryja w znaku małego przenośnego obrazu pielgrzymuje do rodzin, szpitali, środowisk pracy… Pomaga, wychowuje, otacza opieką. Z Nią łatwiej kształtować swoje życie zgodnie z Ewangelią. Jej obecność, jako Matki, Królowej i Wychowawczyni zachęca do wspólnej modlitwy, wyciszenia sporów, nieporozumień, znalezienia czasu dla siebie, rodziny, znajomych oraz naśladowania Jej postawy i odkrywania Boga w codziennym życiu.

Przyjmijcie obraz Matki Bożej i przygotujcie dla Niej godne miejsce w waszych mieszkaniach. W ten sposób staną się one małymi sanktuariami, w których ten cudowny obraz będzie promieniował łaskami i sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny i świętymi członkowie rodziny…

o. Józef Kentenich

Im bardziej zadomowimy się w sercu Matki Bożej, tym szybciej i pewniej zadomowi nas Ona w Bogu

o. Józef Kentenich

Biblijne podstawy Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu:

 • Maryja pod krzyżem
  • Pan Jezus dał Maryję wszystkim ludziom za Matkę (J 19, 25-27)
 • Maryja w drodze do Elżbiety i Zachariasza
  • Maryja jest w każdym czasie w drodze do ludzi. Przynosi im błogosławieństwo i prowadzi do zmian ku dobremu, gdyż Ona przynosi Chrystusa (Łk 1, 39-40)
 • Maryja w Kanie Galilejskie
  • Maryja dostrzega potrzeby ludzi i prosi Jezusa o pomoc dla nich (J 2, 1-3),
  • Maryja wskazuje, abyśmy słuchali Pana Jezusa i wypełniali Jego życzenia (J 2,4-5)

W naszej parafii na przełomie sierpnia i września 2021 r., za zgodą i błogosławieństwem ks. proboszcza, powstał pierwszy Krąg Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu (pięknego miejsca). Tworzą go rodziny/osoby (jest ich 10), które zapragnęły aby Matka Boża wraz z Jezusem nawiedzali ich dom przez 3 kolejne dni w każdym miesiącu.

Kapliczkę Pielgrzymującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej umieszczają tam, gdzie toczy się ich życie rodzinne: przy wspólnym stole, w kuchni, pokoju, gdzie bawią się dzieci. Stawiają świeże kwiaty, zapalają świece podczas modlitwy (zalecany różaniec). Starają się zatrzymać choć na kilka krótkich chwil, by podarować czas Panu Bogu, sobie i swoim najbliższym. Każda kapliczka ma futerał a w nim książkę z propozycjami rozważań i modlitw oraz biuletyny „Pielgrzymująca Matka” (z informacjami na temat Apostolatu MTA
i świadectwami otrzymanych łask).

Członkowie kręgu codziennie odmawiają krótką modlitwę zawierzenia Maryi całych siebie z prośbą o opiekę. Wypełniając Przymierze Miłości („Nic bez Ciebie, nic bez nas”) ofiarują Matce Bożej tzw. „wkłady do kapitału łask” tj. „wodę” codziennego życia (trud związany z obowiązkami, z przezwyciężaniem samych siebie, radości, dobre uczynki, osoby, cierpienia, troski), które na Jej prośbę Jezus przemienia w dobre „wino” łaski. W pierwszą sobotę miesiąca uczestniczą we wspólnotowej Mszy Św., na którą przynoszą kapliczkę Matki Bożej. Raz na kwartał będą spotykać się w salce parafialnej, by podzielić się znaczeniem i darami odwiedzin po otworzeniu swego serca, domu dla Boga i życiem wiarą.

Opiekunem kręgu jest pani Teresa Żelechowska.

Zaproś Maryję do swego życia!

Osoby chętne gościć Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną i Zwycięską Królową z Szensztatu w Jej pielgrzymującym sanktuarium prosimy o zostawienie w zakrystii swego numeru telefonu z imieniem i nazwiskiem.

Wierzymy, że dzięki powstawaniu kolejnych kręgów Maryjnych rodziny naszej parafii będą mogły doświadczać błogosławieństwa Bożego przez ręce Maryi, peregrynacja kopii Jej obrazu przyniesie wiele łask dla całej parafii, a duchowa przemiana członków kręgu przyczyni się do szerzenia Królestwa Bożego.

Apostolat ten rozwinął się jako jedna z wielu form w Ruchu Szensztackim.

W Schonstatt (koło Koblencji w Niemczech) w małej kaplicy sługa Boży, ojciec Józef Kentenich (1885-1968) otwarty nieustannie na znaki i prowadzenie Bożej Opatrzności – jako ojciec duchowny w pallotyńskim gimnazjum – 18 października 1914 roku wraz ze swoimi wychowankami zawarł PRZYMIERZE MIŁOŚCI z Maryją. Kaplica stała się w ten sposób Sanktuarium Maryjnym, miejscem łask, do którego pielgrzymują ludzie z całego świata.

Na wszystkich kontynentach powstało ponad 200 sanktuariów szensztackich zbudowanych na wzór pierwszej kaplicy – prasanktuarium, zarówno pod względem architektonicznym jak i wystroju wnętrza.

Dziś w Polsce Matka Boża króluje w sześciu szensztackich sanktuariach (w Otwocku, Józefowie k. Warszawy, Winowie k. Opola, Koszalinie na Górze Chełmskiej, Zabrzu – Rokitnicy i Bydgoszczy). Tam są poświęcane i stamtąd rozsyłane Obrazy Matki Trzykroć Przedziwnej w oprawie nawiązującej kształtem do sanktuarium szensztackiego – kapliczki dla kręgów Pielgrzymującej Matki Bożej MTA (łac. Mater ter admirabilis); Tytuł Matki Trzykroć Przedziwnej wskazuje na wyjątkowe działanie Trójcy Świętej w osobie Maryi jako: wybranej Córki Boga Ojca, Matki Syna Bożego, Oblubienicy Ducha Świętego.

W szensztackim sanktuarium pielgrzymi otrzymują trzy łaski:

 • zadomowienia
 • wewnętrznej przemiany
 • skutecznego apostolstwa.

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej MTA zapoczątkował w Brazylii w 1950 r. Jan Pozzobon (1904-1985), obecnie Sługa Boży. Przez 35 lat apostolskiej działalności przebył on pieszo ok. 140 000 km, niosąc na ramieniu pielgrzymujące sanktuarium ważące ok. 11 kg. Odwiedzał rodziny, szkoły , więzienia i szpitale, gdzie wspólnie modlił się. Od roku 1959 rozpoczął organizację kręgów rodzin. 10 września 1980 r. uroczystym aktem przekazał Szensztackim Siostrom Maryi w Santa Maria swój obraz, zadanie i odpowiedzialność za pielgrzymie drogi Matki Bożej.

Pierwsze kapliczki z Matką Bożą trafiły do krajów Ameryki Południowej w 1984 r , a następnie do Ameryki Łacińskiej i Północnej.

Pierwsze kręgi w Europie powstały w 1985 r. Obecnie ta misyjno-duszpasterska inicjatywa rozwija się w 120 krajach świata. Miliony rodzin przyjmują Maryję w swoich domach. W Polsce istnieje ponad 2700 kręgów w 600 parafiach.

4 września 2021 r. Winów k. Opola kościół pw. Św. Ducha – rozesłanie 8 kapliczek Matki Bożej (nasza pierwsza od lewej w pierwszym rzędzie) dla 6 nowych kręgów we Wrocławiu i 2 w Jaszkotlu 8 września 2012 r. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji
ks. abp. Rino Fisichella ukoronował Matkę Trzykroć Przedziwną w Jej pielgrzymującym wizerunku (Auxiliar) na Królową Nowej Ewangelizacji Europy. Koronacja ta jest zewnętrznym wyrazem aktu oddania całej Europy Maryi i prośbą, by Ona, jako Królowa Europy, wstawiła się i umocniła wierność chrześcijańskim korzeniom na tym kontynencie, by na nowo zrodziła Jezusa w sercach Europejczyków.

W cieniu tego sanktuarium w sposób zasadniczy będą się rozstrzygać losy Kościoła i świata na całe stulecia!

słowa założyciela o. J. Kentenicha z 1929 r.

Więcej wiadomości na:

Rezerwacja mszy świętej na rok 2023

W intencji

dziękczynnej za otrzymane łaski za przyczyną Matki Bożej Pielgrzymującej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodzin zjednoczonych w Apostolacie Maryjnym oraz dla całej parafii

Lp.DataDzieńGodzina
12023-01-18środa730
22023-02-18sobota1800
32023-03-18sobota1800
42023-05-18wtorek1800
52023-05-18czwartek1600
62023-06-18niedziela1600
72023-07-18wtorek1800
82023-08-18piątek1800
92023-09-18poniedziałek1600
102023-10-18środa1600
112023-11-18sobota1600
122023-12-18poniedziałek630

Msze św. będą odprawiane w naszym kościele.