2020-08-29 – XI pielgrzymka osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół