40 piesza pielgrzymka wrocławska do św. Jadwigi w Trzebnicy i uroczystości odpustowe