Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu