Dziękczynienie za dar świętości bł. ks. Jerzego Popiełuszki