2015-04-02 – Wielki Czwartek, Obrzęd obmywania nóg