2019-04-18 – Msza Wieczerzy Pańskiej (Leszek Demczyszak)