2019-04-19 – Liturgia Męki Pańskiej (Leszek Demczyszak)