Informacja dla rodzin w parafii dotkniętych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków