Katecheza 1, Warunki dobrej spowiedzi świętej – Rachunek sumienia