Katecheza 2, Warunki dobrej spowiedzi świętej – Żal za grzechy