Msza św. żałobna za śp. ks. kardynała Henryka Gulbinowicza