Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 29 grudnia 2013