Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 16 kwietnia 2017