Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 8 kwietnia 2012