Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XX Światowy Dzień Chorego