Pismo Ministra Zdrowia ws. zagrożenia nowym koronawirusem