Procesja dziękczynno-błagalna w 21 rocznicę wielkiej powodzi