Prośba do uczestników spotkania „Polska pod Krzyżem”