Seminarium wyzwolenia dla rodzin i osób samotnych – „ku wolności wyswobodził nas Chrystus”