2020-01-03 – Adoracja wieczysta

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.