Wyjazd integracyjny ministrantów na basen w Oleśnicy 20 maja

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.