„Wieczernik szkołą braterstwa misyjnego”

Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu „Ad Gentes” 13 marca 2022, Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami