EWTN: Rozmowa z bp. Witalijem Krywyckim z Kijowa

„Na wojnie nie ma ludzi niewierzących” – mówi Witalij Krywycki SDB, ordynariusz kijowsko-żytomierski w rozmowie z EWTN Polska.