Spotkanie „Korporacje akademickie jako tradycyjna forma samoorganizacji młodzieży”

Spotkanie z przedstawicielami polskiej korporacji akademickiej Cresovia Leopoliensis. 21 czerwca, godzina 18:30.