Spotkanie „Nowe więzi polsko-ukraińskie na bazie doświadczeń edukacyjnych”

Spotkanie z redaktorem Januszem Wolniakiem. 17 maja, godzina 19:30.