Dniu Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

21 maja (sobota), o 10:00, w kolegiacie pw. Świętego Krzyża we Wrocławiu.