Konferencja Gratias Domine

„Poszanowanie dzieła stworzenia wyrazem miłości do Boga.” – 10 października, 15:15, online (Zoom)