2022-04-14 – Wielki Czwartek

Zdjęcia wykonał Leszek Demczyszak. Dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.