Filmowa prezentacja naszego kościoła

Filmy przygotowała Fundacja Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego.