Narodowe Czytanie Pisma Świętego i Tydzień Biblijny

W niedzielę 1 maja przeżywamy Narodowe Czytanie Pisma Świętego i otwieramy kolejny Tydzień Biblijny.