Ochrzczeni ogniem

V Weekend ewangelizacyjny, 23-26 czerwca. Czas ewangelizacji, modlitwy i uwielbienia.