XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

5-6 listopada – Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich zaprasza wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciów wraz z rodzinami.