XI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca

2-3 czerwca, pod hasłem „Różaniec siłą chorych i cierpiących”.