Uroczystość nadania tytułu doktora Honoris Causa profesorowi Ocáriz Braña

Prałatowi Opus Dei, Wielkiemu Kanclerzowi Papieskiego Uniwersytety Świętego Krzyża w Rzymie. 22 czerwca, środa.